Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Mogu li kreirati više od jedne prijave za profil prevoditelja u okviru „stalnog postupka odabira CAST”?

Mogu li kreirati više od jedne prijave za profil prevoditelja u okviru „stalnog postupka odabira CAST”?

Nije dopušteno kreiranje više od jedne prijave za isti profil, uključujući i s različitim ciljanim jezicima.

Savjetujemo vam da sve svoje jezike prijavite u okviru „jezičnih vještina” u obrascu za prijavu. Tako će službe koje zapošljavaju novo osoblje moći pronaći vaš zahtjev u skladu sa svojim specifičnim potrebama.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne