Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Mogu li kreirati više od jedne prijave za profil prevoditelja u okviru „stalnog postupka odabira CAST”?

Mogu li kreirati više od jedne prijave za profil prevoditelja u okviru „stalnog postupka odabira CAST”?

Ne možete. Nije dopušteno kreiranje više od jedne prijave za isti profil, pa ni s različitim ciljnim jezicima.

Ako aktivno znate više od dva službena jezika, sve jezike kojima vladate možete navesti u rubrici „Jezične vještine” u obrascu za prijavu. Tako će službe koje zapošljavaju novo osoblje moći pronaći vašu prijavu na temelju svojih specifičnih jezičnih potreba.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne