ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Как ще бъдат избрани езиците за тестовете в центъра за оценяване?

Как ще бъдат избрани езиците за тестовете в центъра за оценяване?

Категории въпроси: 

Първо, всички кандидати трябва да посочат във формуляра за кандидатстване езиците, на които са готови да държат тестовете (по-конкретно тестовете в център за оценяване), като имат предвид, че минималното изисквано равнище е B2.

В края на този първи етап на регистрация EPSO ще събере данните от всички кандидатури, за да установи кои езици са заявени най-често от кандидатите. Петте най-често заявени езика ще бъдат предложени на институциите. Ако тези езици бъдат одобрени, те ще бъдат предложени на кандидатите за тестовете в центъра за оценяване.

Второ, кандидатите трябва отново да попълнят и валидират своята кандидатура. Те трябва също така да изберат своите два езика за тестовете (за пълна информация вижте обявлението за конкурса).

Отговорът полезен ли беше?

Да Не