Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Πώς θα επιλεγούν οι γλώσσες για τις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης;

Πώς θα επιλεγούν οι γλώσσες για τις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Πρώτον, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν στην αίτησή τους τις γλώσσες με τις οποίες είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στις δοκιμασίες (ιδιαίτερα τις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης), γνωρίζοντας ότι το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο είναι το B2.

Στο τέλος αυτού του πρώτου σταδίου εγγραφής, η EPSO θα συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα από όλες τις αιτήσεις για να βρει ποιες γλώσσες δήλωσαν οι περισσότεροι υποψήφιοι. Οι πέντε γλώσσες που δήλωσαν οι περισσότεροι υποψήφιοι θα προταθούν στα θεσμικά όργανα. Εάν οι γλώσσες αυτές εγκριθούν, θα δοθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους να τις επιλέγουν για τις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης.

Δεύτερον, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να επικυρώσουν εκ νέου την αίτησή τους. Πρέπει επίσης να επιλέξουν τις δύο γλώσσες τους για τις δοκιμασίες (για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε την προκήρυξη του διαγωνισμού).

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι