KKK

Avaleht > KKK > Kuidas valitakse keeled, milles toimuvad hindamiskeskuse testid ja katsed?

Kuidas valitakse keeled, milles toimuvad hindamiskeskuse testid ja katsed?

Kõigepealt peavad kõik kandidaadid nimetama kandideerimisavalduses need keeled, mida nad valdavad vähemalt B2-tasemel ning milles nad tahaksid teste ja katseid (eelkõige hindamiskeskuse teste ja katseid) teha.

Registreerimisetapi põhjal koostab EPSO statistika selle kohta, milliseid keeli on kandidaadid kõige sagedamini nimetanud. Institutsioonidele pakutakse välja neist viis kõige sagedamini nimetatut. Kui institutsioonid selle valiku heaks kiidavad, pakutakse need välja kandidaatidele hindamiskeskuse testide ja katsete tegemiseks.

Järgmises etapis peavad kandidaadid täitma ülejäänud avalduse ja selle kinnitama. Seejuures peavad nad valima, millises kahes keeles nad soovivad teha teste (vt konkursikutse üksikasju).

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei