Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Conas a roghnófar na teangacha do thrialacha an ionaid measúnaithe?

Conas a roghnófar na teangacha do thrialacha an ionaid measúnaithe?

Ar an gcéad dul síos, caithfidh na hiarrthóirí uile a lua san iarratas na teangacha ina mbeidís in ann na trialacha (trialacha an ionaid measúnaithe go háirithe) a dhéanamh, ar an tuiscint gurb é leibhéal B2 an t-íosleibhéal a iarrtar.

I ndeireadh na chéad chéime den chlárúchán, cuirfidh EPSO na sonraí ar fad ó na hiarratais le chéile chun na teangacha is mó atá luaite ag na hiarrthóirí a dhéanamh amach. Cuirfear na cúig theanga is mó atá luaite ag na hiarrthóirí faoi bhráid na n-institiúidí. Má tá siad sásta leis na teangacha sin, déanfar iad a thairiscint do na hiarrthóirí mar na teangacha inar féidir trialacha an ionaid measúnaithe a dhéanamh.

Ar an dara dul síos, ní mór do na hiarrthóirí a n-iarratas a líonadh isteach agus a bhailíochtú arís. Ní mór dóibh an dá theanga a úsáidfidh siad do na trialacha a roghnú freisin (féach na sonraí iomlána san Fhógra Comórtais).

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh