Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Kako će se odabrati jezici za testove u centru za procjenu?

Kako će se odabrati jezici za testove u centru za procjenu?

Svi kandidati prvo u prijavi moraju navesti jezike na kojima bi bili voljni polagati testove (to posebno vrijedi za testove u centru za procjenu), pri čemu se zahtijeva znanje jezika barem na razini B2.

Nakon te prve faze prijave EPSO će prikupiti podatke iz svih prijava kako bi ustanovio kojih su pet jezika kandidati najčešće naveli i o njima će obavijestiti institucije EU-a. Odobre li institucije te jezike, EPSO će ih ponuditi kandidatima kao jezike na kojima mogu polagati testove u centru za procjenu.

Zatim će kandidati ispuniti i potvrditi drugi dio prijave. U tom dijelu morat će odabrati i dva jezika na kojima će polagati testove (pojedinosti se navode relevantnoj obavijesti o natječaju).

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne