Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > W jaki sposób zostaną wybrane języki, w których będą się odbywać testy oceny zintegrowanej?

W jaki sposób zostaną wybrane języki, w których będą się odbywać testy oceny zintegrowanej?

Najpierw wszyscy kandydaci muszą wskazać w swoich zgłoszeniach języki, w których są gotowi zdawać testy (w tym zwłaszcza testy oceny zintegrowanej), pamiętając o tym, że minimalny wymagany poziom znajomości języka to B2.

Po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji EPSO, na podstawie danych ze wszystkich zgłoszeń, wyłoni te języki, które kandydaci wskazali najwięcej razy. EPSO zaproponuje instytucjom pięć języków, których znajomość kandydaci deklarowali najczęściej. Jeśli instytucje je zatwierdzą, kandydaci będą mogli wybrać spośród nich języki, w których będą zdawać testy oceny zintegrowanej.

Następnie kandydaci muszą znowu uzupełnić i zatwierdzić swoje zgłoszenie. Muszą również wybrać dwa języki, w których chcą zdawać testy (szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie).

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie