Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Ako sa budú vyberať jazyky pre testy v hodnotiacom centre?

Ako sa budú vyberať jazyky pre testy v hodnotiacom centre?

Po prvé, všetci uchádzači musia vo svojej prihláške uviesť jazyky, v ktorých budú pripravení absolvovať testy (najmä testy v hodnotiacom centre) a ktoré ovládajú na požadovanej minimálnej úrovni B2.

Na konci tejto prvej fázy registrácie úrad EPSO zhromaždí všetky údaje zo všetkých prihlášok, aby zistil, ktoré jazyky uchádzači uvádzajú najčastejšie. Päť najčastejšie uvádzaných jazykov bude navrhnutých inštitúciám. Ak tieto jazyky schvália, uchádzačom budú ponúknuté na výber na absolvovanie testov v hodnotiacom centre.

Po druhé, uchádzači musia opätovne vyplniť a potvrdiť svoju prihlášku. Musia si vybrať aj dva jazyky, v ktorých absolvujú testy (úplné podrobnosti sú uvedené v oznámení o výberovom konaní).

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie