Pogosta vprašanja

Domača stran > Pogosta vprašanja > Kako boste določili jezike za teste v ocenjevalnem centru?

Kako boste določili jezike za teste v ocenjevalnem centru?

V prvem delu prijave morajo vsi kandidati v svoji prijavnici navesti jezike, v katerih bi bili pripravljeni opravljati teste (predvsem teste v ocenjevalnem centru), pri čemer je zahtevana stopnja znanja najmanj B2.

Po koncu tega prvega dela prijavnega postopka bo urad EPSO zbral podatke iz vseh prijavnic in ugotovil, katere jezike so kandidati največkrat navedli. Pet največkrat navedenih jezikov kandidatov bo nato predlagal institucijam. Če bodo institucije te jezike odobrile, jih bo urad predlagal kandidatom za jezike testov v ocenjevalnem centru.

V drugem delu prijave morajo kandidati ponovno izpolniti in potrditi svojo prijavnico. Izbrati morajo tudi dva jezika, v katerem bodo opravljali teste (podrobnejše informacije so na voljo v razpisu natečaja).

Ali vam je bil odgovor v pomoč?

Da Ne