Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Hur kommer de språk som ska användas för proven vid utvärderingscentrum att väljas?

Hur kommer de språk som ska användas för proven vid utvärderingscentrum att väljas?

Först ska alla sökande i sina ansökningar ange vilka språk de kan tänka sig att göra proven på (främst proven vid utvärderingscentrum) mot bakgrund av att det krävs nivå B2 på språkkunskaperna.

Efter den första delen av ansökningsförfarandet kommer Epso att sammanställa uppgifterna från ansökningarna och ta fram de språk som uppgetts oftast. De fem språk som de sökande uppger oftast kommer att presenteras för EU-institutionerna. Om institutionerna godkänner de föreslagna språken, kommer de att erbjudas de sökande för proven vid utvärderingscentrum.

Därefter ska de sökande göra färdigt och validera sina ansökningar igen. De måste också välja vilka två språk de vill göra proven på (läs mer i meddelandet om uttagningsprov).

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej