ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > На какъв език трябва да попълня формуляра за кандидатстване?

На какъв език трябва да попълня формуляра за кандидатстване?

Категории въпроси: 

Можете да попълните формуляра за кандидатстване на всеки един от 24-те официални езика на ЕС.

Достъп до целия формуляр за кандидатстване ще имат конкурсната комисия (по време на конкурса) и службите за човешки ресурси на европейските институции (за целите на наемане на работа, ако издържите конкурса), които работят на ограничен брой езици, както беше обяснено по-горе.

Ако издържите конкурса и името ви бъде вписано в списъка за бъдещи назначения, от вас ще бъде поискано да предоставите превод на формуляра за кандидатстване на език 2 (избран от предложените пет езика) на службите за наемане на работа, ако сте попълнили формуляра за кандидатстване на друг език.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не