Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες πρέπει να συμπληρώσω την αίτηση;

Σε ποια/-ες γλώσσα/-ες πρέπει να συμπληρώσω την αίτηση;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Πρόσβαση σε ολόκληρο το δελτίο της αίτησής σας θα έχουν η εξεταστική επιτροπή (κατά τη διάρκεια της επιλογής) και οι υπηρεσίες ανθρώπινων πόρων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (για την πρόσληψή σας εφόσον επιτύχετε) που εργάζονται σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών επικοινωνίας όπως εξηγήθηκε ανωτέρω.

Εάν επιτύχετε στον διαγωνισμό και το όνομά σας περιληφθεί σε εφεδρικό κατάλογο επιτυχόντων, θα σας ζητηθεί από τις υπηρεσίες πρόσληψης να προσκομίσετε μετάφραση του δελτίου της αίτησής σας στη γλώσσα σας 2 (που έχετε επιλέξει από τις 5 προσφερόμενες γλώσσες του διαγωνισμού) εάν έχετε χρησιμοποιήσει άλλη γλώσσα για τη συμπλήρωση της αίτησης.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι