KKK

Avaleht > KKK > Millis(t)es keel(t)es tuleb kandideerimisavaldus täita?

Millis(t)es keel(t)es tuleb kandideerimisavaldus täita?

Kandideerimisavalduse võib täita ükskõik millises 24 ELi ametlikust keelest.

Kogu teie kandideerimisavaldusele pääsevad juurde valikukomisjon (konkursi ajal) ning Euroopa institutsioonide personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraadi talitused (konkursi edukalt läbinud kandidaatide töölevõtmiseks), kes töötavad üksnes teatavates töökeeltes, nagu eespool selgitatud.

Konkursi eduka läbimise korral kantakse teie nimi reservnimekirja ja teil palutakse esitada värbamistalitustele oma kandideerimisavalduse tõlge keelde, mille olete valinud konkursi teiseks keeleks (pakutud 5 keele hulgast), juhul kui olete kandideerimisavalduse täitnud muus keeles.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei