Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cén teanga nach mór dom a úsáid san fhoirm iarratais?

Cén teanga nach mór dom a úsáid san fhoirm iarratais?

Is féidir an t-iarratas a líonadh isteach i gceann ar bith de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

Beidh an bord roghnúcháin (le linn an chomórtais) agus seirbhísí acmhainní daonna institiúidí an Aontais Eorpaigh (i gcás earcú iarrthóirí ar éirigh leo) ag rochtain na foirme iarratais ina hiomláine, agus, faoi mar atá mínithe thuas, is líon teoranta teangacha na teangacha cumarsáide atá acu sin.

Má éiríonn an comórtas leat agus go gcuirfear d'ainm ar an bpainéal, iarrfar ort aistriúchán ar an bhfoirm iarratais go teanga 2 (teanga a roghnaítear as na 5 theanga atá á dtairiscint) a sholáthar do na seirbhísí earcaíochta má líon tú isteach an fhoirm iarratais i dteanga nach ceann de na teangacha sin í.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh