Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > W jakich językach muszę wypełnić formularz zgłoszeniowy?

W jakich językach muszę wypełnić formularz zgłoszeniowy?

Zgłoszenie można wypełnić w dowolnym z 24 języków urzędowych UE.

Wgląd w cały formularz zgłoszeniowy będą mieli komisja konkursowa (w trakcie konkursu) oraz pracownicy działu zasobów ludzkich instytucji europejskich pracujący w kilku językach wehikularnych, jak wyjaśniono powyżej (do celów rekrutacji, jeśli kandydat zda wszystkie testy).

Jeżeli kandydat pomyślnie ukończy konkurs i znajdzie się na liście rezerwowej, zostanie poproszony o dostarczenie służbom prowadzącym rekrutację tłumaczenia formularza zgłoszeniowego na swój język 2 (wybrany spośród 5 zaproponowanych języków), jeśli został on wypełniony w innym języku.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie