Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > På vilket eller vilka språk ska jag fylla i ansökningsformuläret?

På vilket eller vilka språk ska jag fylla i ansökningsformuläret?

Du kan fylla i ansökningsformulärt på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken.

Din ansökan kan ses av uttagningskommittén (under uttagningsprovet) och EU-institutionernas personalavdelningar (vid rekryteringen om du blir godkänd i uttagningsprovet), och de arbetar på ett begränsat antal arbetsspråk, vilket förklaras ovan.

Om du blir godkänd i uttagningsprovet och ditt namn förs upp på listan över godkända sökande (reservlistan), uppmanas du att lämna in en översättning av ansökningsformuläret på ditt språk 2 (som du väljer bland de fem språk som erbjuds) till de rekryterande avdelningarna om du har använt ett annat språk när du fyllde i formuläret.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej