ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Мога ли да заявя всички езици, които знам?

Мога ли да заявя всички езици, които знам?

Категории въпроси: 

Да, на първия етап от кандидатстването можете да заявите всички езици сред официалните езици на Европейския съюз, които знаете — минимум 2 и максимум 10.

Например нека предположим, че говорите следните езици:

  • френски (на отлично ниво — C2)
  • нидерландски (на отлично ниво — C2)
  • английски (на много добро ниво — C1)
  • немски (на междинно ниво — B2)
  • португалски (на ниво начинаещ — A1)

Преди всичко поздравления за вашите езикови познания! Можете да посочите всички тези езици на първия етап от кандидатстването.

След този пръв етап EPSO ще състави списък с 5-те езика, които кандидатите са посочили най-често и владеят поне на ниво В2.

На втория етап от кандидатстването трябва да посочите вашия 2-ри език за тестовете, като изберете от езиците, които вече сте заявили на първия етап от кандидатстването:

  • Език 1: Повечето от тестовете с въпроси с избор между няколко отговора (тестовете за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене) ще бъдат на първия език на кандидата, който трябва да бъде един от 24-те официални езика на Европейския съюз.
  • Език 2: Един от тестовете с въпроси с избор между няколко отговора (преценка на ситуация), тестът „организация на текущата работа“ (e-tray) и тестовете в центъра за оценяване — ще бъдат на един от останалите езици, посочени във формуляра от кандидата. Кандидатите ще трябва да изберат своя език 2 измежду петте езика, определени от EPSO като най-често избираните езици от участниците в конкурса.

Според примера по-горе не можете да държите нито един от тестовете на португалски, тъй като нивото ви е твърде ниско.

Имайте предвид, че не можете да добавяте езици след потвърждаване на първия етап от кандидатстването. Това означава, че ако на първия етап не сте заявили поне един от 5-те езика, най-често посочени от кандидатите, не можете да участвате в конкурса.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не