Časté otázky

Úvod > Časté dotazy > Mohu uvést všechny jazyky, které ovládám?

Mohu uvést všechny jazyky, které ovládám?

Ano, během první fáze přihlašování můžete uvést všechny úřední jazyky Evropské unie, které ovládáte (minimálně dva a maximálně deset).

Předpokládejme, že hovoříte například těmito jazyky:

  • francouzsky (vynikající úroveň – C2)
  • nizozemsky (vynikající úroveň – C2)
  • anglicky (velmi dobrá úroveň – C1)
  • německy (střední úroveň – B2)
  • portugalsky (úroveň začátečníka – A1)

Především vám gratulujeme, že ovládáte tolik jazyků! Všechny tyto jazyky můžete v první části přihlášky uvést.

Po skončení prvního kola výběrového řízení zhotoví úřad EPSO seznam 5 jazyků, které uchazeči uvedli nejčastěji a které ovládají minimálně na úrovni B2.

Ve druhé části přihlášky musíte uvést dva jazyky, ve kterých budete dělat testy (musí to být některé z jazyků, které jste uvedli v první fázi):

  • Jazyk 1: Většina testů na počítači s otázkami s výběrem odpovědí (verbální, numerické a abstraktní uvažování) bude v prvním jazyce uchazeče (jazyk 1), kterým musí být jeden z 24 úředních jazyků Evropské unie.
  • Jazyk 2: Jeden z testů s otázkami s výběrem odpovědí (test ověřující situační úsudek), test práce s elektronickou poštou a testy v hodnotícím centru proběhnou v jednom z ostatních jazyků uvedených v přihlášce uchazeče. Uchazeč si bude muset zvolit jazyk 2 z pěti jazyků určených úřadem EPSO (jazyky, které uchazeči v přihláškách uvedli nejčastěji).

Podíváme-li se na příklad uvedený výše, nemůžete žádný z testů dělat v portugalštině, protože vaše úroveň znalostí je příliš nízká.

Upozorňujeme, že po validaci první části přihlášky již nelze žádné jazyky přidat. To znamená, že pokud jste v první části přihlášky neuvedli alespoň jeden z těchto pěti jazyků, nemůžete se výběrového řízení zúčastnit.

Pomohla vám tato odpověď?

Ano Ne