Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Μπορώ να δηλώσω όλες τις γλώσσες που γνωρίζω;

Μπορώ να δηλώσω όλες τις γλώσσες που γνωρίζω;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Ναι, κατά το πρώτο στάδιο της αίτησης, μπορείτε να δηλώσετε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζετε (τουλάχιστον 2 και το πολύ 10).

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι γνωρίζετε τις παρακάτω γλώσσες:

  • γαλλικά (άριστο επίπεδο - C2)
  • ολλανδικά (άριστο επίπεδο - C2)
  • αγγλικά (πολύ καλό επίπεδο - C1)
  • γερμανικά (ικανοποιητικό επίπεδο - B2)
  • πορτογαλικά (επίπεδο αρχαρίου - A1)

Κατ΄ αρχάς, σας συγχαίρουμε για τη γλωσσομάθειά σας! Μπορείτε να δηλώσετε όλες αυτές τις γλώσσες κατά το πρώτο στάδιο της αίτησής σας.

Μετά το πρώτο στάδιο της αίτησης, η EPSO θα καταρτίσει κατάλογο με τις 5 γλώσσες που έχουν δηλώσει ότι γνωρίζουν οι περισσότεροι υποψήφιοι σε επίπεδο τουλάχιστον B2.

Κατά το δεύτερο στάδιο της αίτησης, πρέπει να δηλώσετε τις 2 γλώσσες που επιλέγετε για τις δοκιμασίες σας (οι οποίες πρέπει να συγκαταλέγονται στις γλώσσες που είχατε δηλώσει προηγουμένως κατά το πρώτο στάδιο της αίτησης):

  • Γλώσσα 1: Οι περισσότερες από τις δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών) θα γίνουν στη γλώσσα 1 του υποψηφίου, η οποία πρέπει να είναι μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Γλώσσα 2: Μία από τις δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (δοκιμασία εκτίμησης καταστάσεων), η δοκιμασία εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και οι δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης θα γίνουν σε μία από τις άλλες γλώσσες που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στην αίτησή του. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν τη γλώσσα 2 από τις πέντε γλώσσες που θα ορίσει η EPSO ως γλώσσες που έχουν δηλωθεί περισσότερο από τους υποψηφίους του διαγωνισμού.

Στο παραπάνω παράδειγμα, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε σε δοκιμασίες στα πορτογαλικά επειδή το επίπεδό σας είναι πολύ χαμηλό.

Έχετε υπόψη σας ότι δεν μπορείτε να προσθέσετε άλλη γλώσσα στην αίτησή σας, αφότου επικυρώσετε το πρώτο στάδιο της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν έχετε δηλώσει μία τουλάχιστον από αυτές τις 5 γλώσσες κατά το πρώτο στάδιο της αίτησης, δεν θα μπορέσετε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι