KKK

Avaleht > KKK > Kas võin märkida kõik keeled, mida oskan?

Kas võin märkida kõik keeled, mida oskan?

Jah, avalduste esitamise esimeses etapis võite märkida kõik Euroopa Liidu ametlikud keeled, mida valdate (vähemalt 2 ja kuni 10).

Oletame, et oskate järgmisi keeli:

  • prantsuse (suurepärane tase – C2)
  • hollandi (suurepärane tase – C2)
  • inglise (väga hea tase – C1)
  • saksa (keskmine tase – B2)
  • portugali (algtase – A1)

Kõigepealt õnnitleme teid nii paljude keelte valdamise puhul! Kandideerimisavalduste esitamise esimeses etapis võite kirja panna kõik need keeled.

Pärast esimest etappi koostab EPSO nimekirja viiest keelest, mille valdamist vähemalt tasemel B2 nimetas enim kandidaate.

Avalduste esitamise teises etapis peate märkima kaks keelt, milles sooritada teste (valik tuleb teha keelte hulgast, mida nimetasite esimeses etapis):

  • Esimene keel: enamik valikvastustega testidest (verbaalse, matemaatilise ja abstraktse mõtlemise testid) tehakse kandidaadi esimeses keeles, mis tuleb valida Euroopa Liidu 24 ametliku keele hulgast.
  • Teine keel: üks valikvastustega test (olukorra lahendamise test), e-dokumentide halduse (e-tray) test ja hindamiskeskuse testid tehakse aga ühes nendest ülejäänud keeltest, mida kandidaat on nimetanud oma kandideerimisavalduses. Kandidaadid saavad oma teise keele valida nende viie keele hulgast, mis EPSO andmetel on kandidaatide poolt kõige sagedamini nimetatud keeled.

Ülaltoodud näite puhul ei saaks te teha teste portugali keeles, sest teie keeleoskuse tase oleks liiga madal.

Pidage meeles, et pärast avalduste esitamise esimese etapi kinnitamist ei saa te enam keeli juurde lisada. See tähendab, et kui te esimeses etapis ei märkinud ühtegi keelt nende viie hulgast, mida nimetas enim kandidaate, ei saa te konkursist osa võtta.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei