Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > An féidir liom na teangacha ar fad atá agam a lua?

An féidir liom na teangacha ar fad atá agam a lua?

Is féidir. Le linn na chéad chéime den iarratas, féadfaidh tú gach teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh atá agat (dhá theanga ar a laghad agus deich gcinn ar a mhéad) a lua.

Mar shampla, abair go bhfuil na teangacha seo a leanas agat:

  • Fraincis (sárleibhéal – C2)
  • Ollainnis (sárleibhéal – C2)
  • Béarla (leibhéal ard – C1)
  • Gearmáinis (leibhéal idirmheánach – B2)
  • Portaingéilis (leibhéal tosaitheora – A1)

I dtús báire, comhghairdeas leat as a bheith go maith chun teangacha! Féadfaidh tú na teangacha sin ar fad a lua ag an gcéad chéim de d’iarratas.

Tar éis na chéad chéime den iarratas, cuirfidh EPSO liosta le chéile de na cúig theanga is mó atá luaite ag na hiarrthóirí, a bhfuil leibhéal B2 ar a laghad acu iontu.

Ag an dara céim den iarratas, ní mór duit an dá theanga a lua a úsáidfidh tú chun sna trialacha (ní foláir na teangacha sin a roghnú ó liosta na dteangacha a luaigh tú le linn an chéad chéim den iarratas):

  • Teanga 1: Is sa teanga a roghnaigh an t-iarrthóir mar theanga 1 (ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh) a bheidh an chuid is mó de na trialacha ilrogha ar ríomhaire (na trialacha réasúnaíochta briathartha, uimhriúla agus teibí).
  • Teanga 2: Is i gceann eile de na teangacha a luaigh an t-iarrthóir san iarratas a bheidh ceann de na ceisteanna ilrogha ar ríomhaire (an triail breithiúnais shuíomhúil), triail an inbhosca ríomhphoist agus trialacha an ionaid measúnaithe. Beidh ar an iarrthóir an teanga is mian leis a bheith aige mar theanga 2 a roghnú as measc na 5 theanga a bheidh aitheanta ag EPSO mar na teangacha is mó atá luaite ag iarrthóirí sa chomórtas.

De réir an tsampla thuas, ní bheadh cead agat aon cheann de na trialacha a dhéanamh i bPortaingéilis ar an ábhar go bhfuil an leibhéal atá agat ró-íseal.

Tabhair de d’aire nach féidir leat teangacha a chur leis an liosta tar éis an chéad chéim den phróiseas iarratais a bhailíochtú. Dá bhrí sin, murar luaigh tú ar a laghad ceann amháin de na cúig theanga sin ag an gcéad chéim den iarratas, ní bheidh cead agat páirt a ghlacadh sa chomórtas.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh