Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Mogu li prijaviti sve jezike koje znam?

Mogu li prijaviti sve jezike koje znam?

Da, u prvoj fazi prijave možete prijaviti sve jezike koje znate (najmanje dva, a najviše deset), a koji su službeni jezici Europske unije.

Na primjer, pretpostavimo da govorite sljedeće jezike:

  • francuski (najviša razina – C2)
  • nizozemski (najviša razina – C2)
  • engleski (vrlo dobra razina – C1)
  • njemački (srednja razina – B2)
  • portugalski (početnička razina – A1).

Prije svega, čestitke na takvoj višejezičnosti! U prvom dijelu prijave možete prijaviti sve te jezike.

Nakon prvog dijela prijave EPSO će sastaviti popis od pet jezika koje su kandidati najčešće prijavili, najmanje na razini B2.

U drugom dijelu prijave morate prijaviti dva jezika za testiranje (od onih koje ste prijavili u prvom dijelu):

  • jezik 1: većina testova s višestrukim izborom odgovora (testovi verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja) polaže se na kandidatovu jeziku 1 koji mora biti jedan od 24 službena jezika Europske unije
  • jezik 2: jedan od testova s višestrukim izborom odgovora (test situacijskog prosuđivanja), test simulacije e-sandučića (e-tray) i testovi centra za procjenu polažu se na jednom od preostalih jezika iz obrasca za prijavu; kao jezik 2 kandidati će morati odabrati jedan od pet jezika za koje EPSO utvrdi da su se najčešće prijavljivali.

Prema gornjem primjeru, razina vašeg znanja portugalskog jezika preniska je za testiranje.

Imajte na umu da nakon prvog dijela prijave više ne možete dodavati jezike. To znači da, ako u prvom dijelu prijave niste prijavili barem jedan od pet najčešće prijavljenih jezika, nećete moći sudjelovati u natječaju.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne