DUK

Pradžia > DUK > Ar galiu nurodyti visas kalbas, kurias moku?

Ar galiu nurodyti visas kalbas, kurias moku?

Taip, pirmuoju paraiškos pildymo etapu galite nurodyti visas Europos Sąjungos oficialiąsias kalbas, kurias mokate, (mažiausiai 2, daugiausiai 10).

Tarkime, kad mokate šias kalbas:

  • prancūzų (puikiai – C2 lygiu),
  • nyderlandų (puikiai – C2 lygiu),
  • anglų (labai gerai – C1 lygiu),
  • vokiečių (vidutiniškai – B2 lygiu),
  • portugalų (pradiniu – A1 – lygiu).

Pirmiausia sveikiname, kad mokate tiek daug kalbų! Visas šias kalbas galite nurodyti pirmuoju paraiškos pildymo etapu.

Po pirmojo paraiškos pildymo etapo EPSO sudarys penkių kalbų, kurias dažniausiai nurodė kandidatai ir kurias jie moka ne mažesniu nei B2 lygiu, sąrašą.

Antruoju paraiškos pildymo etapu turėsite nurodyti dvi kalbas, kuriomis laikysite testus (ir kurias pasirinksite tik iš tų kalbų, kurias nurodėte pirmuoju paraiškos pildymo etapu):

  • pirmoji kalba – dauguma klausimų su keliais atsakymų variantais testų (žodinio, matematinio ir abstrakčiojo mąstymo) laikomi kandidato 1-ąja kalba – tai turi būti viena iš 24 oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų,
  • antroji kalba – vienas klausimų su keliais atsakymų variantais testas (elgesio tam tikrose situacijose), e. korespondencijos tvarkymo testas ir vertinimo centro testai laikomi viena iš kitų kandidato paraiškoje nurodytų kalbų. Kandidatai turės pasirinkti savo 2-ąją kalbą iš penkių kalbų, kurias, EPSO duomenimis, bus nurodę daugiausia konkurso dalyvių.

Pagal pirmiau pateiktą pavyzdį testų laikyti portugalų kalba negalėtumėte, nes ją mokate nepakankamai gerai.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad patvirtinus pirmojo etapo registraciją papildomų kalbų nurodyti nebegalima. Tai reiškia, kad jei pirmuoju paraiškos pildymo etapu nenurodėte bent vienos iš šių 5 kalbų, konkurse dalyvauti negalėsite.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?

Taip Ne