Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Czy mogę wskazać wszystkie języki, które znam?

Czy mogę wskazać wszystkie języki, które znam?

Tak, podczas pierwszego etapu wypełniania zgłoszenia możesz wskazać wszystkie znane Ci języki (co najmniej dwa i maksymalnie 10), które są językami urzędowymi Unii Europejskiej.

Załóżmy na przykład, że znasz następujące języki:

  • francuski (na poziomie doskonałym – C2)
  • niderlandzki (na poziomie doskonałym – C2)
  • angielski (na poziomie bardzo dobrym – C1)
  • niemiecki (na poziomie średnim – B2)
  • portugalski (na poziomie podstawowym – A1).

Przede wszystkim gratulujemy znajomości tak wielu języków! Podczas pierwszego etapu wypełniania zgłoszenia możesz zadeklarować znajomość wszystkich tych języków.

Po zakończeniu tego etapu EPSO sporządzi listę pięciu języków, których znajomość (na poziomie co najmniej B2) została najwięcej razy zadeklarowana przez kandydatów.

Na drugim etapie wypełniania zgłoszenia musisz wybrać dwa języki, w których będziesz zdawać testy (wyłącznie spośród języków, które wskazałeś na pierwszym etapie):

  • Język 1: większość testów wielokrotnego wyboru (testy sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjne) odbędzie się w języku 1 kandydata, który musi być jednym z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej.
  • Język 2: jeden z testów wielokrotnego wyboru (test sytuacyjny), symulacja typu e-tray i testy oceny zintegrowanej odbędą się w jednym z pozostałych języków wskazanych w zgłoszeniu kandydata. Kandydat będzie musiał wybrać swój język 2 spośród pięciu języków wyłonionych przez EPSO jako języki najczęściej wskazywane przez kandydatów biorących udział w konkursie.

Wracając do naszego przykładu, nie możesz zdawać żadnych testów w języku portugalskim, gdyż znasz go na zbyt niskim poziomie.

Przypominamy, że po zatwierdzeniu pierwszej części zgłoszenia nie można dodać żadnego nowego języka. Oznacza to, że jeśli na pierwszym etapie wypełniania zgłoszenia nie zadeklarowałeś znajomości żadnego z pięciu języków, które znalazły się na liście, nie możesz wziąć udziału w konkursie.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie