Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Môžem uviesť všetky jazyky, ktoré ovládam?

Môžem uviesť všetky jazyky, ktoré ovládam?

Áno, v prvej fáze registrácie môžete uviesť všetky jazyky, ktoré ovládate (minimálne 2 a maximálne 10) spomedzi úradných jazykov Európskej únie.

Ako príklad predpokladajme, že hovoríte týmito jazykmi:

  • francúzština (výborná znalosť – C2)
  • holandčina (výborná znalosť – C2)
  • angličtina (veľmi dobrá znalosť – C1)
  • nemčina (stredne pokročilá znalosť – B2)
  • portugalčina (začiatočník – A1)

Po prvé, gratulujeme k toľkým jazykom! Všetky tieto jazyky môžete uviesť v prvej fáze registrácie na výberové konanie.

Úrad EPSO po ukončení prvej fázy vytvorí zoznam piatich najčastejšie uvádzaných jazykov, v ktorých uchádzači dosiahli minimálnu úroveň B2.

V druhej fáze musíte uviesť 2 jazyky, v ktorých budete absolvovať testy (môžete si vybrať len z jazykov, ktoré ste uviedli v prvej fáze):

  • Jazyk 1: Väčšina testov s voliteľnými odpoveďami (testy verbálneho, matematického a abstraktného uvažovania) bude v jazyku 1 uchádzača, ktorý musí byť jedným z 24 úradných jazykov Európskej únie.
  • Jazyk 2: Jeden test s voliteľnými odpoveďami (test situačného rozhodovania), simulované vybavovanie elektronickej pošty a testy v hodnotiacom centre budú v jednom z ďalších jazykov, ktoré uchádzač uviedol vo svojej prihláške. Jazyk 2 si uchádzač musí vybrať z piatich jazykov, ktoré úrad EPSO uviedol ako jazyky najčastejšie deklarované uchádzačmi vo výberovom konaní.

Podľa uvedeného príkladu nemôžete absolvovať testy v portugalčine, pretože vaša úroveň je príliš nízka.

Upozorňujeme, že po potvrdení prvej fázy registrácie už nebudete môcť dopĺňať žiadne jazyky. Ak ste teda v prvej fáze registrácie neuviedli aspoň jeden z týchto piatich jazykov, výberového konania sa nebudete môcť zúčastniť.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie