Pogosta vprašanja

Domača stran > Pogosta vprašanja > Ali lahko v prijavi navedem vse jezike, ki jih znam?

Ali lahko v prijavi navedem vse jezike, ki jih znam?

Da, v prvem delu prijavnega postopka lahko v prijavi navedete vse uradne jezike Evropske unije, ki jih obvladate (najmanj 2 in največ 10).

Vzemimo za primer, da govorite naslednje jezike:

  • francoščino (odlično – stopnja C2)
  • nizozemščino (odlično – stopnja C2)
  • angleščino (zelo dobro – stopnja C1)
  • nemščino (dobro – stopnja B2)
  • portugalščino (začetno – stopnja A1)

Naj vam najprej čestitamo za vašo večjezičnost! Te jezike lahko navedete v prvem delu svoje prijave.

Po končanem prvem delu prijavnega postopka bo urad EPSO sestavil seznam 5 jezikov, ki so jih kandidati v svoji prijavi največkrat navedli in jih obvladajo najmanj na stopnji B2.

V drugem delu prijavnega postopka morate navesti 2 jezika, v katerih želite opravljati teste (izberete ju med jeziki, ki ste jih navedli v prvem delu prijave):

  • Jezik 1: večino testov z vprašanji izbirnega tipa (testi besednega, številčnega in abstraktnega sklepanja) kandidat opravlja v svojem prvem jeziku, ki mora biti eden od 24 uradnih jezikov Evropske unije.
  • Jezik 2: eden od testov z vprašanji izbirnega tipa (situacijski test), test e-simulacije nalog in testi v ocenjevalnem centru bodo v enem od drugih jezikov, ki jih kandidat navede v svoji prijavi. Kandidat mora svoj drugi jezik izbrati izmed petih jezikov, ki jih urad EPSO opredeli kot najpogosteje navedene jezike kandidatov tega natečaja.

Če se vrnemo k našemu primeru zgoraj, testov ne morete opravljati v portugalščini, ker je vaša stopnja znanja prenizka.

Opozarjamo, da po potrditvi prvega dela prijave ni več mogoče dodajati novih jezikov. To pomeni, da če v prvem delu svoje prijave niste navedli niti enega od teh 5 jezikov, ne boste smeli sodelovati v natečaju.

Ali vam je bil odgovor v pomoč?

Da Ne