Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Ska jag uppge alla språk jag kan?

Ska jag uppge alla språk jag kan?

Ja, i den första delen av ansökan ska du uppge alla dina språk (minst 2, högst 10) bland EU:s officiella språk.

Låt oss till exempel anta att du kan följande språk:

  • Franska (utmärkta kunskaper – C2)
  • Nederländska (utmärkta kunskaper – C2)
  • Engelska (mycket bra kunskaper – C1)
  • Tyska (bra kunskaper – B2)
  • Portugisiska (nybörjare – A1)

Grattis, du är verkligen flerspråkig! Du kan uppge alla de här språken i den första delen av din ansökan.

Efter den första delen av ansökningsförfarandet sammanställer Epso en lista över de fem språk som flest sökande har uppgett att de har minst nivå B2 i.

I den andra delen av ansökningsförfarandet ska du välja två språk för dina prov (bland de språk som du uppgav i den första delen av ansökan):

  • Språk 1: Du gör proven i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande (prov med flervalsfrågor) på ditt språk 1, som ska vara ett av EU:s 24 officiella språk.
  • Språk 2: Du gör ett prov med flervalsfrågor (omdömesförmåga), inkorgsövningen och proven i utvärderingscentrum på ett av de andra språk som du uppgett i din ansökan. Du ska välja språk 2 bland de fem språk som Epso identifierat som de vanligast förekommande språken bland de sökande i ditt uttagningsprov.

I vårt exempel ovan kan du inte göra något prov på portugisiska eftersom din nivå är för låg.

Tänk på att du inte kan lägga till några språk efter att du har validerat den första delen av din ansökan. Det innebär att du bara får delta i uttagningsprovet om du i den första delen har uppgett minst ett av de fem språk som sedan erbjuds.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej