ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Трябва ли да посоча всички свои квалификации/дипломи във формуляра за кандидатстване?

Трябва ли да посоча всички свои квалификации/дипломи във формуляра за кандидатстване?

Категории въпроси: 

Да. задължително е да посочите всички свои квалификации/дипломи.

Точка 1 от „декларацията“ във формуляра за кандидатстване гласи: „Декларирам, че предоставената в настоящата кандидатура информация е вярна и пълна“. Неспазването на тази разпоредба може да доведе до изключването ви от процедурата за подбор.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не