DUK

Pradžia > DUK > Ar savo paraiškos formoje turėčiau nurodyti visą savo kvalifikaciją ir (arba) visus diplomus?

Ar savo paraiškos formoje turėčiau nurodyti visą savo kvalifikaciją ir (arba) visus diplomus?

Privalote nurodyti visus savo diplomus / kvalifikaciją.

Jūsų paraiškos deklaracijos 1 punkte nurodyta: „Patvirtinu savo garbės žodžiu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija teisinga ir išsami.“ Jei nesilaikysite šios nuostatos, galite būti pašalintas iš atrankos procedūros.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?

Taip Ne