Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > Mám v prihláške uviesť všetky svoje diplomy a kvalifikáciu?

Mám v prihláške uviesť všetky svoje diplomy a kvalifikáciu?

Uviesť všetky svoje diplomy a kvalifikáciu je povinné.

V bode 1 „vyhlásenia“ vo vašej žiadosti sa uvádza: „Čestne vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a úplné.“ Nedodržanie tohto ustanovenia vás môže z výberového konania vyradiť.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie