Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Kako da dovršim prijavu na natječaj?

Kako da dovršim prijavu na natječaj?

Kandidati pozvani da ispune obrazac za prijavu moraju poduzeti sljedeće korake:

 • prijavite se u svoj EPSO račun
 • u rubrici „Applications” („Prijave”) kliknite na broj svoje prijave (plavo) kako biste pristupili obrascu koji ste podnijeli u prvoj fazi prijave (tražena prijava možda se nalazi na dnu popisa prijava u vašem EPSO računu, iza već potvrđenih prijava)
 • ispunite obrazac kako slijedi:
  • u rubrici „Registration data” („Podaci za prijavu”) navedite jezike 1 i 2 koje ste odabrali za taj natječaj
  • u rubrici „My Profile” („Moj profil”) ispunite rubrike „Education and training” („Obrazovanje i osposobljavanje”) (obvezno) i „Professional experience” („Radno iskustvo”) (ako je relevantno)
  • ispunite rubriku „Motivation and Strengths” („Motivacija i prednosti”)
  • ponovno potvrdite prijavu

Obrazac za prijavu morate ispuniti i ponovno potvrditi do 23. srpnja 2018. u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne