Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Jak dokończyć wypełnianie formularza zgłoszenia do udziału w konkursie?

Jak dokończyć wypełnianie formularza zgłoszenia do udziału w konkursie?

Kandydaci, którzy zostali poproszeni o wypełnienie do końca formularza zgłoszenia do udziału w konkursie, muszą zastosować się do instrukcji poniżej:

 • Zaloguj się na swoim koncie EPSO.
 • W rubryce „Applications” (Zgłoszenia) kliknij na swój numer zgłoszenia (w kolorze niebieskim). To spowoduje przekierowanie do formularza zgłoszeniowego przedłożonego w ramach pierwszego etapu rejestracji kandydatów. Formularz ten może wyświetlać się na koncie EPSO dopiero na końcu listy zgłoszeń (po wcześniej zatwierdzonych zgłoszeniach).
 • Dokończ wypełnianie formularza zgłoszeniowego w następujący sposób:
  • W zakładce „Registration data” (Dane dotyczące zgłoszenia): wskaż swoje języki 1 i 2 do celów tego konkursu.
  • W zakładce „My profile” (Mój profil): podaj informacje dotyczące kształcenia i szkolenia (obowiązkowo) oraz doświadczenia zawodowego (w stosownych przypadkach).
  • Wypełnij pola w zakładce „Motivation and Strengths” (Motywacja i mocne strony).
  • Zatwierdź ponownie zgłoszenie.

Formularz zgłoszeniowy musi zostać uzupełniony i ponownie zatwierdzony do 23.07.2019 r. do godz. 12:00 (południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie