Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Tá fadhb leis an bhféilire san fhoirm iarratais. Cén fáth nach féidir liom dáta tar éis an 24/06/2019 a roghnú?

Tá fadhb leis an bhféilire san fhoirm iarratais. Cén fáth nach féidir liom dáta tar éis an 24/06/2019 a roghnú?

Is é is príomhchuspóir leis an bhfoirm iarratais, a dhéanamh amach an gcomhlíonann iarrthóir na coinníollacha uile atá leagtha amach san fhógra comórtais ar an dáta deiridh le hiarratas a dhéanamh.

Ina fhianaise sin, tabhair do d'aire:

 • Gurbh é an 25/06/2019 an sprioc-am le hiarratas a dhéanamh.
  Is é an lá iomlán roimh an sprioc-am an lá deiridh le hiarratas a dhéanamh a chuirfear sa chuntas chun a chinneadh an gcomhlíonann an t-iarrthóir na coinníollacha uile, is é sin an: 24/06/2019.
 • Ní gá aon taithí oibre chun bheith incháilithe don chomórtas seo.
  Más mian le hiarrthóir taithí oibre a lua, is féidir sin a dhéanamh má bhí an taithí oibre críochnaithe faoin 24/06/2019.
  Lena chois sin, is féidir le hiarrthóirí CV a chur isteach agus an t-eolas uile is gá ann (féach taobh na láimhe clé den chuntas EPSO) a chuirfear ar aghaidh chuig na seirbhísí earcaíochta má chuirtear ainm an iarrthóra ar an bpainéal.
 • An t-íosleibhéal oideachais is gá: céim bhaitsiléara.
  Is féidir le hiarrthóirí dioplómaí breise a lua, ar choinníoll gur críochnaíodh na cúrsaí lena mbaineann faoin sprioc-am.
 • Tá cead ag mic léinn atá sa bhliain deiridh den chéim (céim bhaitsiléara) páirt a ghlacadh i gcomórtas ar choinníoll go mbeidh dioplóma bronnta orthu faoin 31/07/2019.
  Is ceart dóibh tic a chur sa bhosca cuí san fhoirm iarratais.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh