Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Nešto nije u redu s kalendarom u obrascu za prijavu. Zašto nije moguće odabrati datum nakon 24.6.2019.?

Nešto nije u redu s kalendarom u obrascu za prijavu. Zašto nije moguće odabrati datum nakon 24.6.2019.?

Glavna je svrha obrasca za prijavu utvrditi ispunjava li kandidat na zadnji dan roka za podnošenje prijave sve uvjete utvrđene u obavijesti o natječaju.

S obzirom na to upozoravamo na sljedeće:

 • Rok za prijavu bio je 25.6.2019.
  Da bi se utvrdilo ispunjava li kandidat uvjete, u obzir se uzima zadnji dan prije tog roka: 24.6.2019.
 • Za prijavu na ovaj natječaj nije potrebno radno iskustvo.
  Kandidati koji žele navesti radno iskustvo mogu to učiniti do 24.6.2019.
  Kandidati mogu priložiti i životopis sa svim informacijama (vidjeti lijevu stranu EPSO računa), koji će se proslijediti službama koje zapošljavaju novo osoblje bude li kandidat uvršten na popis uspješnih kandidata.
 • Za sudjelovanje u natječaju, kao najniži stupanj obrazovanja, potreban je završeni prvostupanjski studij.
  Kandidati mogu navesti i druge diplome, ali samo za one studije koje završe do navedenog roka.
 • Studenti završne godine (preddiplomskog) sveučilišnog studija mogu sudjelovati u natječaju pod uvjetom da završe studij do 31.7.2019.
  To moraju označiti u odgovarajućem polju u prvoj kartici obrasca za prijavu.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne