Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Mam problem z kalendarzem w formularzu zgłoszeniowym. Dlaczego nie mogę wybrać daty po 24 czerwca 2019 r.?

Mam problem z kalendarzem w formularzu zgłoszeniowym. Dlaczego nie mogę wybrać daty po 24 czerwca 2019 r.?

Formularz zgłoszeniowy ma przede wszystkim pozwolić ustalić, czy w dniu upływu terminu nadsyłania zgłoszeń kandydat spełniał wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

W związku z tym zwracamy uwagę na to, że

 • Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 25 czerwca 2019 r.
  Data ustalenia, czy kandydat spełnia wymogi konkursu, to ostatni dzień przed tym terminem, czyli 24 czerwca 2019 r.
 • Do udziału w konkursie nie jest wymagane żadne doświadczenie zawodowe.
  Kandydaci, którzy zdecydowali się zamieścić informacje o swoim doświadczeniu zawodowym, mogą to zrobić najpóźniej 24 czerwca 2019 r.
  Kandydaci mogą dodatkowo załączyć CV, w którym podadzą szczegółowe informacje (zob. menu po lewej stronie na koncie EPSO). Jeśli kandydat znajdzie się wśród laureatów konkursu (na liście rezerwowej), jego CV zostanie przesłane służbom prowadzącym nabór.
 • Jeśli chodzi o wykształcenie, minimalny wymagany poziom to dyplom licencjata.
  Kandydaci mogą dodać informacje o innych dyplomach, ale wyłącznie jeśli studia zostały ukończone we wskazanym wyżej terminie.
 • Studenci ostatniego roku studiów uniwersyteckich (na poziomie licencjatu) mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem, że uzyskają dyplom do 31 lipca 2019 r.
  Powinni oni zaznaczyć odpowiednie pole w pierwszej zakładce formularza zgłoszeniowego.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie