Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > V kalendári v prihláške sa vyskytol problém. Prečo si nemôžem vybrať termín po 24. 6. 2019?

V kalendári v prihláške sa vyskytol problém. Prečo si nemôžem vybrať termín po 24. 6. 2019?

Hlavným účelom prihlášky je určiť, či uchádzač spĺňa všetky podmienky stanovené v oznámení o výberovom konaní k dátumu uzávierky na podávanie prihlášok.

Vzhľadom na túto skutočnosť upozorňujeme, že:

 • Dátum uzávierky na podávanie prihlášok bol 25. 6. 2019.
  Dátum, ku ktorému sa určuje, či uchádzač spĺňa podmienky, je posledný deň pred uzávierkou, t. j.: 24. 6. 2019.
 • Od uchádzačov v tomto výberovom konaní sa nevyžaduje žiadna odborná prax.
  Uchádzači, ktorí si želajú doplniť odbornú prax, tak môžu urobiť s dátumom ukončenia najneskôr 24. 6. 2019.
  Uchádzači zároveň môžu k prihláške pripojiť životopis s úplnými informáciami (na ľavej strane v používateľskom konte EPSO). Životopis bude k dispozícii náborovým útvarom po tom, ako sa uchádzač dostane na rezervný zoznam úspešných uchádzačov.
 • Minimálne požadované vzdelanie je ukončené bakalárske štúdium.
  Uchádzači môžu doplniť ďalšie diplomy, ale len pokiaľ ide o štúdiá dokončené v stanovenom termíne.
 • Študenti posledného ročníka vysokoškolského štúdia (bakalársky stupeň) sa môžu zúčastniť na výberovom konaní pod podmienkou, že im diplom bude udelený najneskôr do 31. 7. 2019.
  V takomto prípade by mali označiť príslušné políčko na prvej karte prihlášky.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie