Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Jag har problem med kalendern i ansökan. Varför går det inte att välja några datum efter den 24 juni 2019?

Jag har problem med kalendern i ansökan. Varför går det inte att välja några datum efter den 24 juni 2019?

Huvudsyftet med en ansökan är att Epso ska kunna avgöra om en sökande på sista ansökningsdagen uppfyller alla villkor enligt meddelandet om uttagningsprov.

Därför bör du tänka på följande:

 • Sista ansökningsdag var den 25 juni 2019.
  Det datum som gäller för att avgöra om en sökande uppfyller villkoren är alltså dagen före sista ansökningsdag,dvs. den 24 juni 2019.
 • Det krävs ingen yrkeserfarenhet för det här uttagningsprovet.
  Om du ändå vill lägga till yrkeserfarenhet går det bra för jobb som du har haft fram till den 24 juni 2019.
  Du kan också ladda upp ett CV med alla dina uppgifter (se vänstermenyn i ditt Epsokonto) som kommer att skickas till de rekryterande avdelningarna om du klarar proven och förs upp på reservlistan.
 • Minimikravet på utbildning är en kandidatexamen.
  Du kan lägga till fler utbildningar, men bara utbildningar som du har avslutat före sista ansökningsdagen.
 • Om du går sista året på högskolan (kandidatexamen) får du delta i uttagningsprovet om du tar din examen senast den 31 juli 2019.
  Då ska du kryssa i rutan i den första fliken i ansökan.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej