ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Защо вече не мога да променям своите данни за езикови умения във втората част от формуляра за кандидатстване?

Защо вече не мога да променям своите данни за езикови умения във втората част от формуляра за кандидатстване?

Категории въпроси: 

В първата част на формуляра за кандидатстване кандидатите трябваше да декларират всички официални езици на ЕС, по които имат познания. След валидирането на тази първа част от кандидатурите декларираните езици вече не могат да се променят.

Въз основа на декларациите на кандидатите сега се предлагат 5 езика за конкурсните тестове.

Във втората част на формуляра за кандидатстване, която е активна от началото на юли (моля, вижте вашия EPSO профил за повече информация), само кандидатите, декларирали най-малко 2 езика (един на ниво минимум B2 и един на ниво минимум C1), от които поне един език е сред първите 5 избрани езика, могат да избират своите езици за тестовете. Тези езици трябва вече да са били декларирани в първата част на формуляра за кандидатстване. Ето защо данните за езиковите умения не могат да се променят във втората част от формуляра за кандидатстване.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не