Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Γιατί δεν μπορώ πια να τροποποιήσω τις γλωσσικές μου γνώσεις στο δεύτερο μέρος της αίτησής μου;

Γιατί δεν μπορώ πια να τροποποιήσω τις γλωσσικές μου γνώσεις στο δεύτερο μέρος της αίτησής μου;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Στο πρώτο μέρος της αίτησης, ζητήσαμε από τους υποψηφίους να δηλώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Μετά την επικύρωση του πρώτου μέρους της αίτησης, δεν μπορείτε πλέον να τροποποιήσετε τις γλώσσες που έχετε δηλώσει.

Με βάση τις δηλώσεις των υποψηφίων, σας παρέχεται πλέον η δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ 5 γλωσσών για τις δοκιμασίες του διαγωνισμού.

Στο δεύτερο μέρος της αίτησης, το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε στις αρχές Ιουλίου (για περισσότερες πληροφορίες ελέγξτε τον λογαριασμό σας EPSO), μόνο οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει τουλάχιστον 2 γλώσσες (μία σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 και μία σε επίπεδο τουλάχιστον C1), από τις οποίες τουλάχιστον η μία πρέπει να συγκαταλέγεται στις 5 πρώτες γλώσσες που δηλώθηκαν από τους υποψηφίους, μπορούν να επιλέξουν γλώσσες για τις δοκιμασίες. Οι γλώσσες αυτές θα πρέπει να έχουν ήδη δηλωθεί στο πρώτο μέρος της αίτησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούν να τροποποιηθούν οι γλωσσικές γνώσεις στο δεύτερο μέρος της αίτησης.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι