KKK

Avaleht > KKK > Miks ma ei saa oma keeleoskuse kohta esitatud teavet kandideerimisavalduse teises osas enam muuta?

Miks ma ei saa oma keeleoskuse kohta esitatud teavet kandideerimisavalduse teises osas enam muuta?

Kandideerimisavalduse esimeses osas palusime kandidaatidel märkida, kui hästi nad oskavad kõiki ELi ametlikke keeli. Pärast avalduse esimese osa kinnitamist ei olnud märgitud keeleoskust võimalik enam muuta.

Kandidaatide esitatud teabe põhjal pakutakse konkursi jaoks nüüd välja viis keelt.

Kandideerimisavalduse teises osas, mida saab täitma hakata alates juuli algusest (lisateavet leiate oma EPSO kasutajakontolt), saavad testimiskeeled valida ainult need kandidaadid, kes märkisid esimeses osas vähemalt kahe keele oskuse (üks vähemalt B2- ja teine vähemalt C1-tasemel), millest vähemalt üks on viie enimmärgitud keele hulgas. Need keeled tuli märkida juba kandideerimisavalduse esimeses osas. Seepärast ei saa keeleoskuse kohta esitatud teavet kandideerimisavalduse teises osas enam muuta.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei