Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cén fáth nach féidir liom mo scileanna teanga a athrú sa dara cuid den fhoirm iarratais?

Cén fáth nach féidir liom mo scileanna teanga a athrú sa dara cuid den fhoirm iarratais?

Sa chéad chuid den fhoirm iarratais, iarradh ar iarrthóirí a dhearbhú na teangacha oifigiúla de chuid an Aontais atá acu. I ndiaidh do na hiarrthóirí an chéad chuid sin a bhailíochtú, níorbh fhéidir na teangacha a dhearbhaigh siad a bhí acu a chur in eagar a thuilleadh.

Ar bhonn dhearbhuithe na n-iarrthóirí, tá rogha 5 theanga ann anois i dtrialacha an chomórtais.

Sa dara cuid den fhoirm iarratais, atá oscailte ó thús mhí Iúil amach (seiceáil do chuntas EPSO le haghaidh tuilleadh eolais), is iad na hiarrthóirí a dhearbhaigh go raibh 2 theanga ar a laghad acu (ceann amháin ar leibhéal B2 ar a laghad agus ceann eile ar leibhéal C1 ar a laghad), a bhfuil ceann amháin ar a laghad acu ar na 5 theanga is mó a roghnaíodh, agus na hiarrthóirí sin amháin, a fhéadfaidh na teangacha a úsáidfidh siad sna trialacha a roghnú. Is as na teangacha a dhearbhaigh siad a bhí acu sa chéad chuid den fhoirm iarratais ba cheart dóibh an rogha sin a dhéanamh. Sin an fáth nach féidir scileanna teanga a athrú sa dara cuid den fhoirm iarratais.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh