Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Zašto u drugom dijelu obrasca za prijavu više ne mogu mijenjati informacije o znanju jezika?

Zašto u drugom dijelu obrasca za prijavu više ne mogu mijenjati informacije o znanju jezika?

U prvom dijelu obrasca za prijavu kandidati moraju navesti sve službene jezike EU-a koje znaju. Kad potvrde prvi dio prijave, kandidati više ne mogu mijenjati te informacije o jezicima.

Na temelju tih informacija EPSO odabire 5 najčešće prijavljenih jezika, koji će kandidatima biti na raspolaganju za polaganje testova.

Drugi dio obrasca za prijavu može se početi ispunjavati početkom srpnja (više pojedinosti dostupno je u EPSO računu). U toj fazi samo oni kandidati koji su prijavili barem 2 jezika (jedan najmanje na razini B2, a drugi najmanje na razini C1), od kojih je barem jedan među 5 najčešće prijavljenih jezika, imaju mogućnost odabrati jezike na kojima će polagati testove. Te su jezike kandidati morali navesti u prvom dijelu obrasca za prijavu te ih stoga u drugom dijelu obrasca za prijavu više ne mogu mijenjati.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne