ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какъв е езиковият режим при конкурсите за служители с общ профил?

Какъв е езиковият режим при конкурсите за служители с общ профил?

Категории въпроси: 

На какъв език кандидатите държат тестовете в конкурсите за служители с общ профил?

Кандидатите в конкурси за служители с общ профил ще преминат тестовете на два различни езика.

  • Език 1: Повечето от тестовете с въпроси с избор между няколко отговора (тестовете за словесно-логическо, математическо-логическо и абстрактно мислене) ще се проведат на посочения от кандидата език 1, който трябва да бъде един от 24-те официални езика на Европейския съюз.
  • Език 2: Един от тестовете с въпроси с избор между няколко отговора (тестът за преценка на ситуация), тестът „организация на текущата работа“(e-tray) и тестовете в рамките на центъра за оценяване ще се проведат на един от останалите езици, посочени в кандидатурата. Кандидатите ще трябва да изберат своя език 2 измежду петте езика, определени от EPSO като най-често заявяваните езици от участниците в съответния конкурс.

Всеки кандидат трябва да посочи най-малко два официални езика на Европейския съюз (изисквано минимално ниво: поне един език на ниво B2 или по-високо и един език на ниво C1 или по-високо — вж. Общата европейска референтна рамка за езиците). Езиците за тестовете ще бъдат избирани въз основа на избора на кандидатите, като се вземат предвид интересите на наемащите служби и на институциите.

Поради това е важно да заявите езиците, на които можете да държите тестовете. След първия етап от регистрацията вече няма да е възможно да се добави език към вашата кандидатура.

Reference number: 

Отговорът полезен ли беше?

Да Не