Časté otázky

Úvod > Časté dotazy > Jaký je jazykový režim výběrových řízení pro všeobecné zaměření?

Jaký je jazykový režim výběrových řízení pro všeobecné zaměření?

Ve kterém jazyce dělají uchazeči testy v rámci výběrového řízení pro všeobecné zaměření?

Uchazeč ve výběrovém řízení pro všeobecné zaměření absolvuje testy ve dvou různých jazycích:

  • Jazyk 1: Většina testů na počítači s otázkami s výběrem odpovědí (verbální, numerické a abstraktní uvažování) bude v prvním jazyce uchazeče, kterým musí být jeden z 24 úředních jazyků Evropské unie.
  • Jazyk 2: Jeden z testů s otázkami s výběrem odpovědí (test ověřující situační úsudek), test práce s elektronickou poštou (tzv. e-tray test) a testy v hodnotícím centru proběhnou v jednom z dalších jazyků uvedených v přihlášce uchazeče. Jazyk 2 si uchazeč bude moci zvolit z pěti jazyků určených úřadem EPSO (jazyky, které uchazeči v přihláškách uvedli nejčastěji).

Každý uchazeč musí uvést nejméně dva úřední jazyky Evropské unie (minimální požadovaná úroveň: alespoň jeden jazyk na úrovni B2 nebo vyšší a jeden jazyk na úrovni C1 nebo vyšší – viz společný evropský referenční rámec pro jazyky). O jazycích, ve kterých testy proběhnou, bude rozhodnuto na základě výběru uchazečů, s přihlédnutím k náborovým potřebám daných útvarů a institucí.

Je tedy důležité, abyste uvedli ty jazyky, ve kterých jste schopni testy absolvovat. V současné době již není možné po skončení první registrační fáze do přihlášky nějaký jazyk doplnit.

Reference number: 

Pomohla vám tato odpověď?

Ano Ne