Ofte stillede spørgsmål

Forside > Spørgsmål og svar > Hvilke regler med hensyn til sprog gælder for udvælgelsesprøver for generalister?

Hvilke regler med hensyn til sprog gælder for udvælgelsesprøver for generalister?

På hvilket sprog tager ansøgerne udvælgelsesprøverne for generalister?

Ansøgerne til udvælgelsesprøverne for generalister tager prøverne på to forskellige sprog:

  • Sprog 1: De fleste multiple-choice-test (verbal, numerisk og abstrakt tænkning) foregår på ansøgerens sprog 1, som skal være et af de 24 officielle EU-sprog.
  • Sprog 2: Én multiple-choice-test (den situationsbestemte bedømmelsesprøve), prøven i e-mailindbakke og prøverne i assessmentcentret foregår på et af de andre sprog, der er angivet i ansøgerens ansøgning. Ansøgeren skal vælge sit sprog 2 blandt de fem sprog, som EPSO har konstateret, at flest ansøgere har angivet i deres ansøgning.

Hver ansøger skal angive mindst to officielle EU-sprog (minimumsniveau: mindst ét sprog skal være på B2-niveau eller højere, og ét sprog skal være på C1-niveau eller højere – se den fælles europæiske referenceramme for sprog). De sprog, som testene skal tages på, vælges ud fra ansøgerenes sprogvalg under hensyn til de ansættende tjenestegrenes og institutionernes interesser.

Det er derfor vigtigt, at du angiver de sprog, som du er villig til at tage prøverne på. Det vil ikke længere være muligt at tilføje et sprog til din ansøgning efter den første tilmeldingsfase er afsluttet.

Reference number: 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ja Nej