Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Ποιες γλωσσικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους διαγωνισμούς γενικών καθηκόντων;

Ποιες γλωσσικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους διαγωνισμούς γενικών καθηκόντων;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Σε ποια γλώσσα γίνονται οι δοκιμασίες στους διαγωνισμούς γενικών καθηκόντων;

Οι δοκιμασίες των διαγωνισμών γενικών καθηκόντων γίνονται σε δύο διαφορετικές γλώσσες:

  • Γλώσσα 1: Οι περισσότερες από τις δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών) θα γίνουν στη γλώσσα 1 του υποψηφίου, η οποία πρέπει να είναι μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Γλώσσα 2: Μία από τις δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (δοκιμασία εκτίμησης καταστάσεων), η δοκιμασία με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-tray) και οι δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης γίνονται σε μία από τις άλλες γλώσσες που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στην αίτησή του. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν τη γλώσσα 2 από τις πέντε γλώσσες που θα ορίσει η EPSO ως γλώσσες που έχουν δηλωθεί περισσότερο από τους υποψηφίους του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώνουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: τουλάχιστον μία γλώσσα σε επίπεδο B2 ή ανώτερο και μία γλώσσα σε επίπεδο C1 ή ανώτερο - βλέπε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες). Οι γλώσσες για τις δοκιμασίες θα καθορίζονται βάσει των επιλογών των υποψηφίων, αφού ληφθεί υπόψη το συμφέρον των υπηρεσιών πρόσληψης και των θεσμικών οργάνων.

Επομένως, έχει σημασία να δηλώσετε μόνο τις γλώσσες στις οποίες είστε σε θέση να υποβληθείτε στις δοκιμασίες. Δεν θα μπορείτε να προσθέσετε άλλη γλώσσα στην αίτησή σας αφότου ολοκληρώσετε το πρώτο στάδιο της εγγραφής.

Reference number: 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι