KKK

Avaleht > KKK > Milline on üldametnike konkursside keelekasutuse kord?

Milline on üldametnike konkursside keelekasutuse kord?

Millistes keeltes saavad kandidaadid teha üldametnike konkursside teste?

Üldametnike konkursil teevad kandidaadid teste kahes keeles.

  • Esimene keel – enamik valikvastustega testidest (verbaalse, matemaatilise ja abstraktse mõtlemise testid) tehakse kandidaadi esimeses keeles, mis tuleb valida Euroopa Liidu 24 ametliku keele hulgast.
  • Teine keel – üks valikvastustega test (olukorra lahendamise test), e-dokumentide halduse (e-tray) test ja hindamiskeskuse testid tehakse aga ühes nendest ülejäänud keeltest, mida kandidaat on nimetanud oma kandideerimisavalduses. Kandidaadid saavad oma teise keele valida nende viie keele hulgast, mida EPSO andmetel nimetas oma avalduses enim kandidaate.

Iga kandidaat peab nimetama vähemalt kaks Euroopa Liidu ametlikku keelt (ühe, mida ta valdab vähemalt B2-tasemel, ja teise, mida ta valdab vähemalt C1-tasemel, vt Euroopa keeleõppe raamdokument). Testide tegemise keeled määratakse kindlaks kandidaatide valikute põhjal, võttes arvesse värbava talituse ja institutsioonide huve.

Seepärast on oluline, et nimetaksite just need keeled, milles olete võimeline testi tegema. Pärast registreerumise esimest vooru ei ole keeli enam võimalik lisada.

Reference number: 

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei