Usein kysyttyä

Etusivu > Usein kysyttyä > Millaiset ovat yleisvirkamieskilpailun kielijärjestelyt?

Millaiset ovat yleisvirkamieskilpailun kielijärjestelyt?

Millä kielellä yleisvirkamieskilpailun hakijat suorittavat kokeet?

Yleisvirkamieskilpailun hakija suorittaa kokeita kahdella kielellä.

  • Kieli 1: Suurin osa monivalintakokeista (kielellisen, numeerisen ja abstraktin päättelyn kokeet) suoritetaan hakijan kielellä 1, jonka on oltava jokin EU:n 24 virallisesta kielestä.
  • Kieli 2: Yksi monivalintakokeista (tilanteenarviointikykyä mittaava koe), arviointikeskusvaiheen kokeet ja postikoritehtävä (e-tray) tehdään jollakin muulla hakijan hakemuksessaan ilmoittamalla kielellä. Hakija valitsee kielen 2 niiden viiden kielen joukosta, jotka EPSO määrittelee kyseisen kilpailun hakijoiden yleisimmin osaamiksi kieliksi.

Kunkin hakijan on ilmoitettava vähintään kaksi osaamaansa EU:n virallista kieltä (vaadittu vähimmäistaso: vähintään yhdessä kielessä vähintään B2-tason kielitaito ja vähintään yhdessä kielessä vähintään C1-tason kielitaito – ks. kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys). Kokeiden kielivalikoima määräytyy hakijoiden ilmoittamien kielten sekä toimielinten ja palvelukseen ottavien yksiköiden tarpeiden mukaan.

Tämän vuoksi on tärkeää, että ilmoitat hakemuksessasi ne kielet, joita osaat ja joilla olet valmis osallistumaan kokeisiin. Kieliä ei voi lisätä hakemukseen sen jälkeen, kun haun ensimmäinen vaihe on päättynyt.

Reference number: 

Oliko tästä vastauksesta apua?

Kyllä En