Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cad iad na socruithe teanga i gcás comórtais ghinearálta?

Cad iad na socruithe teanga i gcás comórtais ghinearálta?

Cén teanga ina ndéanfaidh iarrthóirí na trialacha sa chomórtas ginearálta?

Déanfaidh iarrthóirí ar an gcomórtas ginearálta na trialacha in dhá theanga éagsúla:

  • Teanga 1: Is sa teanga a roghnaigh an t-iarrthóir mar theanga 1 (ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh) a bheidh an chuid is mó de na trialacha ilrogha ar ríomhaire (na trialacha réasúnaíochta briathartha, uimhriúla agus teibí).
  • Teanga 2: Is i gceann eile de na teangacha a luaigh an t-iarrthóir san iarratas a bheidh ceann de na ceisteanna ilrogha ar ríomhaire (an triail breithiúnais shuíomhúil), triail an inbhosca ríomhphoist agus tirialach an ionad measúnaithe. Beidh ar an iarrthóir an teanga is mian leis a bheith aige mar theanga 2 a roghnú as measc na 5 theanga a bheidh aitheanta ag EPSO mar na teangacha is mó atá luaite ag iarrthóirí sa chomórtas.

Ní mór do gach iarrthóir dhá cheann eile de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar a laghad a lua (an t-íosleibhéal a iarrtar: teanga amháin ar a laghad ar leibhéal B2 nó os a chionn sin agus teanga amháin ar leibhéal C1 nó os a chionn sin – féach Comhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha). Leagfar síos na teangacha a bheidh le húsáid sna trialacha ar bhonn roghanna na n-iarrthóirí agus aird á tabhairt ar leas na seirbhísí earcaíochta agus na n-institiúidí.

Tá sé tábhachtach, dá bhrí sin, na teangacha ina mbeifeá in ann na trialacha a dhéanamh a lua. Ní bheidh sé indéanta a thuilleadh teanga bhreise a chur le d'iarratas tar éis na chéad chéime den chlárúchán.

Reference number: 

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh