DUK

Pradžia > DUK > Kokia kalbų vartojimo tvarka taikoma bendriesiems konkursams?

Kokia kalbų vartojimo tvarka taikoma bendriesiems konkursams?

Kokia kalba bendrojo konkurso dalyviai laikys testus?

Bendrojo konkurso dalyviai testus laikys dviem skirtingomis kalbomis:

  • pirmąja kalba – dauguma klausimų su keliais atsakymų variantais testų (žodinio, matematinio ir abstrakčiojo mąstymo testai) kandidatai laikys savo pirmąja kalba, kuri turi būti viena iš 24 oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų,
  • antrąja kalba – vieną iš klausimų su keliais atsakymų variantais testų (elgesio tam tikrose situacijose testas), e. korespondencijos tvarkymo testą ir vertinimo centro testus kandidatai laikys viena iš kitų savo paraiškoje nurodytų kalbų. Kandidatai turės pasirinkti savo 2-ąją kalbą iš penkių kalbų, kurias, EPSO duomenimis, bus nurodę daugiausia konkurso dalyvių.

Kiekvienas kandidatas turi nurodyti bent dvi oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas (minimalus reikalaujamas lygis – bent vieną kalbą reikia mokėti B2 arba aukštesniu lygiu ir vieną kalbą – C1 arba aukštesniu lygiu; žr. bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą). Testų laikymo kalbos bus nustatytos remiantis kandidatų pasirinkimu ir atsižvelgiant į įdarbinančių tarnybų bei institucijų interesus.

Dėl to svarbu, kad kandidatai nurodytų tik tas kalbas, kuriomis yra pasirengę laikyti testus. Po pirmojo registracijos etapo kandidatai savo paraiškoje daugiau kalbų pridėti nebegalės.

Reference number: 

Ar šis atsakymas buvo naudingas?

Taip Ne